Our team at Arto Rastas Catering

Katja Rastas

Katja Rastas

Owner

Arto Rastas

Arto Rastas

Owner

Riikka Tapola

Riikka Tapola

Restaurant manager